Farget aerosolmaling

Farget aerosolmaling

Chisboom er en leverandør og grossist av farget aerosolmaling med konkurransedyktig kvalitet og pris i Kina. Med toppmerke avanserte støpeinjeksjonsmaskiner og autoarmer i Kina, har Chisboom jevn produksjonskapasitet for farget aerosolmaling per dag.

Send forespørsel

produktbeskrivelse

Denne fargede aerosolmalingen tilhører fluorescerende aerosolmaling på dagtid, som er forskjellig fra lysende maling og reflekterende maling. Den reflekterer det meste av det fluorescerende lyset under sollys, noe som resulterer i en mer levende farge enn vanlige farger. Farget aerosolmaling har egenskapene til enkel bruk, fleksibilitet, god forstøvning og høy sprøytehastighet. Malingsfilmens hardhet, vedheft og slagfasthet er utmerket. Farget aerosolmaling har utmerkede dekorative og beskyttende funksjoner for ulike underlag som metall, overflatebehandlet glasstre og ABS-plastkrakker. Egnet for bransjer som reklameproduksjon, dekorasjon og instrumentproduksjon. <、p>


Bruk

1.Før du bruker farget aerosolmaling, bør posisjonen rengjøres grundig for fett, voks og støv.

2. Før maling må boksen ristes i ca. ett minutt til malingen er helt blandet og jevn.

3. Spray først et lite område på testbrettet for å bestemme nøyaktigheten til den valgte fargen.

4. I en avstand på ca. 15-20 centimeter fra overflaten til gjenstanden som skal sprayes, trykk på dysen med pekefingeren og spray med jevn hastighet.

5. Ved å bruke flere sprøytemetoder, sprayes et tynt lag hvert tredje minutt for bedre resultater enn å fullføre alt på en gang.

6. Når den gjenværende lille mengden maling ikke kan sprayes, roter dysen 180° før spraying

7. Hvis den fargede aerosolmalingen ikke sprayes helt på en gang, snu malingsboksen før oppbevaring, trykk på dysen i ca. 3 sekunder og rengjør dysen for å forhindre blokkering.


Spesiell påminnelse

Ikke oppbevar i en temperatur høyere enn 49 ℃ eller i nærheten av en brannkilde. Det er strengt forbudt å punktere bokskroppen.

Vær oppmerksom på beskyttelse under sprøyting. Hvis du ved et uhell kommer i kontakt med øyne og hud, skyll umiddelbart med vann eller søk lege etter behov.

Langt unna barn

Bør brukes i et godt ventilert miljø


Hovedkomponenter:

Organiske harpikser, pigmenter, organiske løsemidler og prosjektiler


Advarsel

Farlig utsagn

Brannfarlige væsker og damper, som inntas og kommer inn i luftveiene, kan være skadelige, giftige for vannlevende organismer og ha langvarige effekter.

[Forebyggende tiltak]

1.Langt unna brann- og varmekilder.

2. Det skal lagres og transporteres atskilt fra oksidanter og spiselige kjemikalier.

3.Ta tiltak for å forhindre statisk elektrisitet, containere og mottaksutstyr

4.Jording og tilkobling.

5.Bruk eksplosjonssikre elektriske apparater, ventilasjon, belysning og annet utstyr.

6.Bruk vernehansker, vernebriller og ansiktsskjermer.

7.Rengjør kroppskontaktområdet grundig etter operasjon.

8. Det er ikke tillatt å spise, drikke eller røyke på arbeidsplassen

[Ulykkesreaksjon]

1. Ved kontakt med hud (eller hår): fjern umiddelbart det berørte området forurensende klær, skyll med såpevann og rent vann.

2.Svelging: Drikk rikelig med varmt vann, fremkall brekninger, oppsøk lege, unngå bruk adrenalin.

3. Samle lekkasjer.

4.I tilfelle brann, slukking av tørt pulver, skum, karbondioksidsand

[Sikker lagring]

Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted. Låst lagring

[Avfallshåndtering]

Kast avfall, forurensninger og tomme beholdere i samsvar med nasjonale/lokale forskrifter

Nasjonal nødkonsultasjonstelefon for kjemiske ulykker: 0532-83889090

Executive standard: BB/T 0047

Produksjonsdato: se boks nederst

Gyldighetstid: Tre år . Kvalifisert inspeksjonHot Tags: Farget aerosolmaling, Kina, produsent, leverandør, fabrikk, laget i Kina, tilpasset

Relatert kategori

Send forespørsel

Gi gjerne din forespørsel i skjemaet nedenfor. Vi svarer deg innen 24 timer.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept